Archive for the Category: Introduction to CSR Coursebook

ԿՍՊ-ն անհրաժեշտությու˚ն

ԿՍՊ-ով հետաքրքվողների մեջ կարող է հարց ծագել` իսկ ինչո˚ւ է ԿՍՊ-ն մեզ պետք: Ինչո˚ւ պետք է մասնավոր հատվածը զբաղվի այն հարցերով, որոնց լուծումը շատերս համարում ենք պետության կամ հասարակական կազմակերպությունների գործառույթը:

Tagged , , , , Leave a comment

Բարեգործություն և ԿՍՊ. ի˚նչ տարբերություն

Արտասահմանյան գրականության մեջ և մասնագետների շրջանում երկար ժամանակ բանավեճեր էին ծավալվում այս երկու հասկացությունների տարբերությունները պարզելու նպատակով, և շատերը շարունակում են ենթադրել, որ ԿՍՊ-ն նույն բարեգործությունն է: Հայաստանում նույնպես, որպես ԿՍՊ-ի օրինակներ, հաճախ ներկայացվում են միջոցառումներ կամ նախաձեռնություններ, որոնք զուտ բարեգործական բնույթ ունեն: Հարկ է նշել, որ երկուսն էլ շատ կարևոր են և խրախուսելի. մասնավոր […]

Tagged , , , Leave a comment

Ի˚նչ է Կորպորատիվ Սոցիալական Պատասխանատվությունը

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ), որպես այդպիսին, մեկ ընդունված սահմանում չունի և բավական լայն հասկացողություն է:  այն բնութագրելու համար օգտագործվում են բազմաթիվ եզրույթներ (տերմիններ). մասնագետները, կազմակերպությունները և մասնավոր ընկերությունները ԿՍՊ-ն հասկանում են յուրովի և տալիս են բազմաթիվ սահմանումներ:  Այսպես. Ըստ Եվրամիության հանձնաժողոովի ԿՍՊ-ն այն ըմբռնումն է, որով

Tagged , Leave a comment